Szkolenia marketingowe

I.    Zarządzanie/kierowanie zespołem – 16 godzin

 • Doskonalenie umiejętność niezbędnych do kierowania zespołem i budowanie swojego pozytywnego wizerunku jako menadżera.
 • Rozwój umiejętności menedżerskich i zdolności interpersonalnych.
 • Zwiększenie efektywności pracy zespołu i motywacji pracowników.

Uczestnicy warsztatów poznają zasady efektywnej komunikacji z zespołem i osiągną wyższy poziom umiejętności zarządzania zespołem pracowników.

Program szkolenia :

1.    Budowanie zespołu:

 • Proces grupowy. Jakie procesy psychologiczno-socjologiczne zachodzą w grupie i co z tego wynika dla menedżera?
 • Czym kierować się dobierając ludzi do zespołu?
 • Cechy efektywnych zespołów
 • Rodzaje zachowań w zespole
 • Komunikacja w zespole

2.    Zarządzanie zespołem:

 • W jaki sposób zarządzać kompetencjami pracowników?
 • Jak wyznaczać zadania, cele - ilościowe i jakościowe ?
 • Planowanie zadań
 • Jak organizować pracę?
 • Jak kontrolować, żeby nie czuć dyskomfortu?
 • Jak koordynować to, co sami zaplanują?
 • Jak być autorytetem?
 • Ludzka twarz” czy ”twarda ręka” szefa?
 • Pułapki zarządzania
 • Coaching - cechy i umiejętności dobrego coacha
 • Coaching - zasady udzielania Feedback
 • Narzędzia i Techniki w pracy zespołowej

3. Motywowanie zespołu:

 • Teorie motywowania
 • Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna pracownika
 • Nowe narzędzia motywacyjne
 • Konstruktywna pochwała i konstruktywna krytyka
 • Znaczenie świętowania sukcesu
 • Fakty i mity dotyczące nagradzania pracowników

4. Trudne momenty w pracy zespołu:

 • Jak przekazywać niepopularne decyzje i wydawać polecenia?
 • Jak dyscyplinować pracowników?
 • Jak radzić sobie z narzekaniem i brakiem entuzjazmu w zespole?
 • Menedżer w obliczu konfliktu między pracownikami

Komunikacja interpersonalna - 16 godzin

Przykładowa tematyka nauczania: 

1. Znaczenie komunikacji

 • Co to jest komunikacja?
 • Wady i zalety komunikacji jedno i dwustronnej
 • Poznanie mocnych i słabych stron własnego stylu komunikowania się 

2. Techniki interpersonalne

 • Zasady tworzenia pozytywnych relacji w pracy
 • Techniki doskonalenia kontaktów z ludźmi
 • Wywieranie wpływu na innych 

3. Wpływ typu osobowości na styl komunikowania się

 • Poznanie własnego typu osobowości
 • Cechy i sposoby postępowania 

4. Komunikacja niewerbalna                                                                          

 • Język ciała znaczy więcej niż słowa?
 • Kanały komunikacji niewerbalnej
 • Wyrażanie zachęty lub odrzucenia za pomocą mowy ciała 

5. Komunikacja werbalna

 • Przekazywanie wyraźnych informacji
 • Rodzaje pytań i ich zastosowanie 

6. Systemy reprezentacji     

 • Znaczenie znajomości, identyfikacji i umiejętności dopasowania się
 • Wzrokowiec, słuchowiec, kin estetyk 

7. Bariery utrudniające skuteczną komunikację

 • Bariery fizyczne i psychologiczne
 • Przezwyciężanie barier 

8. Znaczenie aktywnego słuchania

 • Dlaczego nie słuchamy?
 • Kroki zmierzające ku aktywnemu słuchaniu
 • Bariery utrudniające uważne słuchanie 

9. Podstawy analizy tradycyjnej                                                     

 • Stan ego: rodzicielski, dorosły, dziecięcy
 • Transakcje komplementarne, skrzyżowane i ukryte

Coaching i szkolenia w firmie – 16 godzin

Celem projektu jest podniesienie świadomości właścicieli oraz pracowników mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw przechodzących procesy modernizacyjne/adaptacyjne w zakresie metod realizacji projektów wspomagających procesy zmiany gospodarczej w przedsiębiorstwach w dobie globalnego kryzysu. Realizowane szkolenia mają przyczynić się do: -świadomego i aktywnego zarządzania zmianą gospodarczą w przedsiębiorstwie jako narzędzia rozwoju firmy, -uzyskania umiejętności zarządzania przedsiębiorstwem oraz zasobami ludzkimi w trakcie trwania procesów zmian zachodzących w przedsiębiorstwie, -uświadomienia złożoności proces zmiany gospodarczej i jej wpływu na wszystkie aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa -uzyskania umiejętności wdrażania procesu zmiany w różnorakich obszarach aktywności przedsiębiorstwa -uświadomienia innowacyjnego charakteru procesu zmiany gospodarczej.

Program szkolenia:

1. Schematy rozwoju Pracowników
2. Uczenie dorosłych – cykl Kolba
3. Typy aktywności rozwojowych i ich praktyczne zastosowania w zmianie

 1. Szkolenie
 2. Instruktarze
 3. Modelowanie
 4. Trening w Terenie

4. Tworzenie planów rozwoju umiejętności Pracowników dopasowanych do potrzeb wynikających z wdrażanych zmian.
5. Planowanie szkoleń
6. Realizacja szkoleń
7. Pomiar efektów szkoleń
8. Coaching jako skuteczna technika ciągłego dopasowywania potencjału Pracowników do zmian zachodzących w firmie
9. Rola Coacha w organizacji zorientowanej na klienta i zysk
10. Treść coachingu

 1. opis kompetencji
 2. definiowanie potrzeb rozwojowych pracowników
 3. cykl rozwoju

11. etapy rozwoju kompetencji
12. Autodiagnoza menadżera
13. Diagnozowanie problemów pracowników
14. Plan realizacji zadania rozwojowego
15. Jak się uczymy - wskazówki dla coachów
16. Techniki pracy coacha

 • instruktaż
 • informacja zwrotna
 • rozmowa coachingowa

17. Motywowanie podczas procesu uczenia się  i szkolenia w firmie

Zarządzanie czasem – 16 godzin

Cel szkolenia:

Sprawne planowanie swojego czasu to połowa sukcesu w naszym życiu. Jeżeli nie wiesz jak planować i organizować swoje życie osobiste, zawodowe - zapraszamy Cię na nasze szkolenie. Na szkoleniu proponujemy szereg ćwiczeń, które pozwolą Państwu zastanowić się nad własnym życiem - co w nim usprawnić, co zmodyfikować aby mieć więcej czasu na przyjemności.

Program szkolenia

1. Dlaczego zarządzanie czasem...
2. Analiza straconego czasu
3. Analiza ”pożeraczy czasu”
4. Rola zarządzania własnym czasem (krąg reguł)
5. Znaczenie określania celu
6. Określenie celu
7. Wizja życiowych pragnień
8. Krzywa osiągnięć
9. Życiowe pragnienia i cele – zbiór celów
10. Analiza sytuacji – prywatne i zawodowa analiza sytuacji
11. Największe sukcesy zawodowe i prywatne
12. Prywatny bilans sukcesów
13. Prywatny bilans niepowodzeń
14. Formułowanie celu
15. Podstawy planowania
16. Plan życia
17. Plan kariery
18. Zasady i reguły planowania czasu: reguła 60:40 oraz świeża głowa
19. Nawyki dotyczące planowania
20. Analiza ABC Zasada Pareto (reguła 80:20)
21. Umiejętność gospodarowania czasem
22. Analiza wykorzystania czasu
23. Dokładny plan dnia
24. Podział czasu
25. Efektywne wykorzystanie czasu
26. Korzystanie z terminarza
27. Organizacja pracy
28. Rozmowy telefoniczne

 1. szkolenia z zakresu wystąpień publicznych
 2. komunikacja w biznesie
 3. szkolenia z zakresu technik radzenia sobie ze stresem

Asertywność w rządzeniu – 8 godzin

Przykładowa tematyka nauczania:

1. Asertywność vs. agresja i uległość
2. Zasady zachowań asertywnych
3. Prawa asertywności
4. Mapa asertywności
5. Obrona swoich praw (w sytuacjach społecznych i osobistych)
6. Wyrażanie sprzeciwu
7. Wyrażanie i obrona własnej opinii
8. Wyrażanie uczuć negatywnych - procedura stopniowania reakcji Pameli Butler
9. Asertywna informacja zwrotna w pracy menedżera
10. Udzielanie i przyjmowanie krytyki i pochwał
11. Prośba czy polecenie służbowe?
12. Wystąpienia publiczne, lęk przed ekspozycją społeczną
13. Asertywny dialog wewnętrzny
14. Zastosowanie analizy transakcyjnej w asertywności
15. Poczucie krzywdy i poczucie winy - czyli o tym, co przeszkadza nam przyjmować postawę człowieka dorosłego

Dodatkowe informacje

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information